_CLOCK_

 

 
 

衣物皮革保护剂

汽车玻璃隐形膜

建筑石材防水剂


纳米金盾

 

   
   

纳米金盾

应用于各种金属表面,使金属表面产生强烈的疏油能力,使油污不易沾在金属表面。

 

 

 

 

汉雄科技版权所有 2009
Copyright 2009 Hanxion Technology Co., Ltd. Email:hanxion@126.com
  | 法律声明 | 联系方式 | 人才招聘 |